2017 balandžio 9

Apie mus

2016 m. gegužės mėnesį tarptautinė misija „Kiekvieni namai Kristui“ pradėjo savo veiklą Lietuvoje. Šios misijos nacionaliniu direktoriumi Lietuvoje paskirtas Kauno krikščionių bažnyčios tarnautojas Edvardas Kleinas.

Gelbėti pražuvusius. Daryti Kristaus mokiniais

„Kiekvieni namai Kristui“ yra tarptautinė misija  turinti didingą pavedimą. Mes tikime, kad Jėzus pavedė mums – Jo bažnyčiai – paskelbti Evangeliją kiekvie­nam žmogui, kiekvie­noje tautoje, taip pat išmokyti kiekvieną sekti Kristumi. Nuo pat savo įsikūrimo pradžios – 1946 m., misija „Kiekvieni namai Kristui“ išliko nuosekli ir ištikima savo vizijai: gelbėti pražuvusius, daryti Kristaus mokiniais. Daugiau nei 130-tyje tautų misija aktyviai aprūpina vietines bažnyčias priemonėmis, kad jos galėtų skelbti Evangeliją pražuvusiems  ir padaryti juos Kristaus mokiniais.

Strategija paprasta: kiekvie­nas kažkur gyvena, taigi, tiesiog eik ten, kur gyvena žmonės ir sistemingai dalinkis Evangelijos žinia, eidamas nuo vienų namų prie kitų.

Rezultatai neįtikėtini – per pa­s­ta­­ruosius 5 metus mes aplan­kėme apie 400 milijonų namų ir apie 70 milijonų žmonių atsivėrė Evangelijos žiniai ir tapo Kristaus mokiniais.

Malda

Mes tikime, kad malda yra būtina sąlyga norint, kad evangelijos žinia pasiektų kiekvie­nus namus šioje žemėje. Ne kartą pastebėjome, kad evangelizacijos vaisius priklauso nuo to kiek pastangų buvo įdėta meldžiantis. Prieš tai, kai bukletas su evangelijos žinia paduodamas žmogui į rankas, prieš tai, kai evangelistų komanda aplanko namus ir išdalina bukletus, darbas turi būti atliktas maldose.

Evangelizacija

Kiekvieno misijos „Kiek­vie­ni namai Kristui“ nario širdis dega troškimu laimėti pasaulį Kristui. Mes atradome efektyvų būdą kaip pasiekti visą tautą – reikia suplanuoti ir aplankyti kiekvieną namą mieste ar kaime, tokiu būdu, kiekvienas turės galimybę išgirsti evangeliją. Toks sistemingas priėjimas leidžia mums ne tik suskaičiuoti kiek tautų buvo paskelbta evangelija, bet dar svarbiau, mes turime galimybę paskelbti evenageliją asmeniškai, veidas į veidą.

Mokinystė

Padarykite mano mokiniais visų tautų žmones – tai Jėzaus įsakymas. Šis įsakymas yra esminis ir pradedamas vykdyti, kai tik asmuo atsiveria Evangelijos žiniai. Mes bendradarbiaujame su vietinėmis bažnyčiomis ne tik skelbiant evangeliją, bet ir apmokome jas kaip padaryti mokiniais naujai įtikėjusius. Mes tikim, kad vietinė bažnyčia tai Dievo instrumentas skelbiant evangeliją ir auginant bei ugdant stiprius mokinius.