Tarnavimai su vaikais Rukloje

2017 metų gruodžio mėn. misija „Kiekvieni namai Kristui“ pirmą kartą surengė Kalėdinį vakarą – evangelizaciją Rukloje. Į šį renginį susirinko apie šimtas vaikų, net pritrūko paruoštų dovanėlių, teko išardyti supakuotas dovanas ir dalimis išdalinti vaikams, kad užtektų kiekvienam. Po tos evangelizacijos kilo idėja pradėti tarnauti vaikams Rukloje.
Nuo 2018 m. pavasario pradėjome rengti tarnavimus Rukloje pastoviai. Susitikimams nuomojame kavinę. Susitinkame su vaikais vieną kartą per mėnesį – paskutinį mėnesio penktadienį. Kiekvieną kartą ateina daugiau nei 50 vaikų.
Šį tarnavimą veda grupė tarnautojų su vaikais iš kelių LRETKS bažnyčių ir organizacija „Kiekvieni namai Kristui“. Mes, tarnautojai, susitinkame kartą per savaitę, meldžiamės, prašome Dievo vedimo ir išminties. Sugalvojame ir parengiame pamokėlę, užduotis, žaidimus ir prizus. Vaikai būna labai triukšmingi ir sunkiai sukoncentruoja dėmesį, kai pasakojame jiems kokią nors istoriją. Tačiau jie labai noriai dalyvauja įvairiose užduotyse ir žaidimuose. Todėl stengiamės paruošti jiems įdomių užduočių ir žaidimų Biblijos tematika. Mokome juos Biblijos tiesų – kad Dievas myli juos, kad jie yra vertingi ir reikalingi Dievui. Pavaišiname vaikus pica, daliname jiems saldainių, sausainių ir pan.
Yra didelis poreikis įsigyti savo patalpas, kad būtų galima rimčiau dirbti su tais vaikai. Norėtume įsteigti dienos centrą tiems vaikams ir pradėti dirbti su jais kiekvieną dieną.
Taip pat tarnaujame ir suaugusiems. Gatvėje kalbiname suaugusius, kviečiame juos vykti į Teen Challenge reabilitacijos centrus. Norėtume šiame miestelyje įsteigti bažnyčią ir konsultacinį centrą priklausomiems nuo psichotropinių medžiagų žmonėms.

Kaunas Christian Church ministry to children in Rukla town

Since 2018 we started ministry in Rukla. We have been meeting with children once a month – the last Friday of the month. More than 50 children come to meetings now.
To fulfill this ministry, we have team of volunteers from a few different churches of Pentecostal Union and outreach ministry “Every Home for Christ”, who are helping to us.
Our team meets once a week to pray for God’s guidance and wisdom. We make decision what topic we would like to talk about and prepare a lesson, assignments, games and prizes. Children in Rukla are very noisy and have a hard time concentrating when bibles stories are shared with them. But they are very willing to participate in different activities and games.
Therefore, we try to prepare for them some interesting Bible-related activities and games. We teach them the truths of the Bible – that God loves them, that they are valuable and needed to God. We order pizza for kids, give them candy or cookies.
There is a great need to purchase our own premises that we would be able to work with these children more seriously. In Rukla town there are many dysfunctional families, many unemployed and people with addiction. Many children are not well cared for. We would like to set up a day care center for those kids and start working with them every day.
We minister to adults too. We talk to adults on the street and invite them to the Teen Challenge Rehab Centers. We would like to establish a church and counseling center for people addicted to psychotropic substances in this town.

2019-11-02

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.