2017 rugpjūčio 20

Trumpi atsakymai į didžiuosius klausimus

Argi religija nėra tiesiog psichologiniai ramentai?

Jei Dievas man pasirodytų, aš patikėčiau Juo

Islamas ir krikščionybė. Ar tai tas pats Dievas?

Ar tikėjimas nėra tik kvailiams ir lengvatikiams?

Ką reiškia būti žmogumi?

Kodėl Biblija draudžia seksualinę laisvę?

Argi ne arogantiška teigti, kad tu žinai tiesą?

Kodėl turėčiau rinktis Jėzų, o ne Budą ar Mahometą?

Įrodyk man, kad Dievas egzistuoja!

Kaip tu gali tikėti Dievu be jokių įrodymų?

Ar ateizmas yra religija?

Ar visi geri žmonės keliauja į dangų?

Kodėl Jėzui reikėjo mirti?

O kas bus su tais, kurie negirdėjo apie Jėzų?

Argi mokslas nepalaidojo Dievo?

Iš kur tu gali žinoti kas tikrai yra tiesa?

Jei Dievas yra, kodėl egzistuoja blogis?

Kas sukūrė Dievą?

Kodėl turėčiau tikėti Biblija, o ne Koranu?

Kaip mylintis Dievas gali siųsti žmones į pragarą?

Negi racionalu tikėti Trejybe?

Kodėl Biblijoje tiek daug smurto?

Ar Jėzus tikrai prisikėlė iš numirusių?

Ar logiška tikėti Trejybe?

Ar visos religijos kalba apie tą patį?

Kodėl geriems žmonėms nutinka blogi dalykai?

Ar religijos viską apnuodija?

Kodėl krikščionys tokie smerkiantys?

Ar galime susitaikyti su Dievu?

Ar krikščionybė padarė daugiau gėrio ar blogio?