2017 rugpjūčio 20

Trumpi atsakymai į didžiuosius klausimus

Argi religija nėra tiesiog psichologiniai ramentai?

Jei Dievas man pasirodytų, aš patikėčiau Juo

Islamas ir krikščionybė. Ar tai tas pats Dievas?

Ar tikėjimas nėra tik kvailiams ir lengvatikiams?

Ką reiškia būti žmogumi?

Kodėl Biblija draudžia seksualinę laisvę?

Argi ne arogantiška teigti, kad tu žinai tiesą?

Kodėl turėčiau rinktis Jėzų, o ne Budą ar Mahometą?