2017 balandžio 23

Evangelijos žinia

Dievas myli mane

Ši istorija yra pati nuostabiausia visų laikų istorija. Tai meilės ir tragedijos istorija viena­me. Tai tavo ir mano, bet taip pat ir Dievo istorija. Dievas daug padarė dėl tavęs, bet tau reikia nuspręsti, ar tu gyvensi danguje ir būsi laimingas.

Visa kūrinija liudija apie Jį

Visata, kurioje mes gyvename, tokia didžiulė, kad mes net negalime jos išmatuoti. Egzistuo­ja milijonai galaktikų, kurių dydžiai pranoksta bet kokį mūsų įsivaizdavimą. Taip pat stebina ir tai, ką mes matome čia – žemėje.

Biblija mums atskleidžia stulbi­nančią realybę. Ji kalba apie Dievą, kuris sukūrė viską – beribę visatą, bet taip pat ir skruzdę, delfiną, žirafą. Biblija pasakoja, kad Dievas sukūrė tave ir mane.

Aš nusidėjau

Visų laikų didžiausia drama įvyko pačioje žmonių gyvenimo pradžioje. Žmonės pasi­rinko atsiskirti nuo juos mylinčio Kūrėjo ir eiti savo keliu.

Šiandien matome to sprendimo pasekmes: užuot taikiai ir ramiai sugyvenę vieni su kitais, mes neapkenčiame, pavydime, esame apsupti ligų ir karų. Bet labiausiai gąsdina amžinas atskyrimas nuo Dievo.

Nuo to laiko mes ieškome džiaugsmo ir vidinės ramybės. Bet kiek yra pasaulyje žmonių, kurie turėjo didelių svajonių ir lūkesčių, o pamatė, kaip visos jos subliūkšta lyg muilo burbulas. Ieškodami laimės piniguose, šeimoje ar religijoje, siekdami sėkmės ir pripažinimo dažnai liekame be nieko, tik su tuštumos jausmu.

Tu buvai sukurtas, kad pašlovintum Dievą ir džiaugtumeis Juo. Mes galime rasti tikrąją laisvę ir džiaugsmą tik bendraudami su Dievu.

Pati nuostabiausia visų laikų meilės istorija

Dievas atliko patį nuostabiausią meilės veiksmą žmonijos istorijoje. Tai Jis padarė dėl tavęs ir manęs. Prieš 2000 metų Jėzus atėjo į šį pasaulį. Jo gimimas, gyvenimas, mirtis ir prisikėlimas – viskas buvo nepaprasta. Jis buvo ypatingas.

Jėzus neparašė jokios knygos, bet knygų apie Jį yra parašyta daugiau, nei apie ką nors kitą. Skaičius gyvenimų, kuriuos Jis pakeitė, yra pribloškiantis. Svarbiausia – Jis save laikė Dievo Sūnumi.

„Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.“ Jono 14, 6

Jo gyvenimas padarė didžiulę įtaką žmonijai, dalykai, kuriuos Jis kalbėjo ar darė, radikaliai skyrėsi nuo to, kas buvo sakoma ar daroma anksčiau. Jis mylėjo tuos, kurie buvo niekinami visuomenės, pvz., raupsuotuosius ir prostitutes. Net praėjus 2000 metų Jo gyvenimas ir mokymas vis dar įtakoja mūsų gyvenimus.

Nepamirškime Jo padarytų stebuklų: Jis pavertė vandenį vynu, gydė aklus ir luošus, net prikeldavo mirusiuosius.

Jėzus mirė dėl manęs

Jėzus buvo vienintelis žmogus, gyvenęs nepriekaištingą gyvenimą. Jo vardas reiškia „Viešpats, kuris gelbsti“, ir Jo mirtis ant kryžiaus buvo Dievo planas mums išgelbėti. Jėzus sakė, kad mes turime būti tobuli, kaip ir Tėvas yra tobulas. Mes turime mylėti Dievą visa širdimi ir mylėti savo artimą kaip save patį.

Jėzus aiškiai parodė, kad joks žmogus negali įveikti prarajos, esančios tarp jo ir Dievo. Mes niekada negalėsim gyventi pagal Dievo standartus ir todėl atsiduriame nepavydėtinoje padėtyje. Dievas yra šventas ir reikalauja tobulumo, Jis nekenčia nuodėmės. Biblijoje sakoma, kad nuodėmės pasekmė yra mirtis.

Jėzus atėjo, kad atstatytų nutrauktą santykį tarp Dievo ir žmogaus. Jėzus myli tave nesibaigiančia meile. Jis viską atidavė dėl tavęs. Jis prisiėmė bausmę už tavo nuodėmes, kurios skiria tave nuo Dievo.

„Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.“ Jono 3, 16

Man reikia apsispresti gyventi dėl Dievo

Dievas trečią dieną prikėlė Savo Sūnų iš mirties. Per Jo prisikėlimą mirtis buvo nugalėta amžiams. Jo prisikėlimas įrodė, kad Jis yra Dievo Sūnus. Jis yra gyvas šiandien, ir tu gali pažinti Jį.

Dievas trokšta susitaikyti su tavimi. Jėzus nori ateiti į tavo gyvenimą, atleisti tavo nuodėmes ir suteikti tau amžinąjį gyvenimą. Jeigu nori, kad Jis tai padarytų ir tu taptum Dievo vaiku, melskis:

Jėzau, aš tikiu, kad Tu Esi Dievo Sūnus. Aš tikiu, kad Tu numirei už mano nuodėmes. Prašau, atleisk man ir ateik į mano širdį. Aš tikiu, kad Tu prisikėlei iš mirties ir esi gyvas. Aš priimu Tave kaip savo Viešpatį ir Gelbėtoją. Aš seksiu Tavimi. Amen.

Sveikinu tave, jei tu meldeisi šia malda! Štai keli naudingi patarimai:

  1. Malda – kasdien kalbėk su Dievu.
  2. Biblija – kasdien skaityk Dievo Žodį tam, kad galėtum geriau pažinti Jėzų.
  3. Bažnyčia – susirask bažnyčią, kuri padės tau labiau pažinti Jėzų.