Jis prisikėlė!


VILTIS – tai trys nuostabūs dalykai: Kelias, vedantis pas Dievą, Tiesa, kuri niekada neapleidžia, ir Gyvenimas, kuris niekuomet nesibaigia.
Toliau…