Kas Jis buvo?


Kiekvienas turi savo nuomonę apie Jėzų. San Franciske rašanti jauna moteris, Jeruzalėje mokantis rabinas, Kaire besimeldžiantis imamas ir Memfyje raudantis dainininkas – jie visi galėtų kažką pasakyti apie Jėzų. Bet viena aišku: nėra tokio kaip Jėzus. Šio fakto nuginčyti neįmanoma.
Toliau…