Išlaisvink iš spąstų


Merginai būti gražia – ne nusikaltimas. Lygiai taip pat nieko blogo, jei vaikinas žavisi mergina!

Iš tiesų, Dievas sukūrė pirmuosius vyrą ir moterį taip, kad jie vienas kitą trauktų. Jis davė jiems gebėjimą mylėti vienam kitą ir atrasti pasitenkinimą tarpusavio santykiuose. Tačiau Adomas ir Ieva nutarė, kad jie buvo protingesni už Dievą ir nepakluso Jo nurodymams. Nuo to laiko nuodėminga prigimtis, kurią jie perdavė, skatina vyrus ir moteris ieškoti pasitenkinimo – įskaitant ir seksualinį pasitenkinimą – nepaklūstant Dievo nurodymams.
saityti toliau…